คำชี้แจง
ไม่สามารถแสดงผล Gallery ที่ต้องการได้ เนื่องจาก
User นี้ยังไม่ได้ทำการตั้งรูปแบบกราฟิกการแสดงผลให้กับ Gallery

คุณสามารถตั้งรูปแบบกราฟิกการแสดงผล ครั้งแรกได้
โดยไปที่ หมวด Gallery ใน Control Panel
และคลิกเลือกที่ ตั้งค่ากราฟิกแกลลอรี่

ดังตัวอย่างในรูป